istopolitia

Η Istopolitia ξεκίνησε χωρίς σκοπό.
Τι σημασία έχει ποιος είμαι, ο Γαληνός είναι πιο κοντά σε αυτό που θα έπρεπε να είμαι...

Θα με βρείτε κι εδώ: Alter Logs | twitter | youtube | sync
Αξίζει να διαβάσετε: σπουδαία κείμενα άλλων bloggers

Ελληνική Ιθαγένεια- Το νομικό σκέλος...

Ελληνικός Διάλογος Η ελληνική κοινωνία πολώθηκε...
Οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν, τα ιδεολογικο-κομματικά λάβαρα υψώθηκαν κι όλοι πρόθυμα ξεχύθηκαν για τη μεγάλη μάχη.

Τα στρατόπεδα δύο, γνωστά άλλωστε από χρόνια...
Οι μαχητές του αμόλυντου ελληνικού αίματος και οι μαχητές των παρανόμων.

Τα όπλα τους, ίδια κι απαράλλαχτα: Η αμάθεια, ο φόβος, ο πανικός, το ψέμα..
Για να πάρουν δικαίωση όσοι με θέρμη υποστηρίζουν: Στην Ελλάδα, σοβαρός διάλογος δεν έγινε ποτέ...

Διάβασα, άκουσα, έψαξα... Tην ψυχή μου κατέθεσα (εδώ). Βάλτε με σε όποιο στρατόπεδο νομίζετε. Δεν θέλω να είμαι με κανέναν... Και το κυριότερο: Δε θέλω δημοψήφισμα υπό αυτούς τους όρους...
Δεν ξέρω την μόνη αλήθεια.. Ούτε το παίζω σοφότερος των άλλων. Καταλαβαίνω τους φόβους σας. Είναι και δικοί μου. Αλλά δε δέχομαι τα ψέμματα κι απορρίπτω τις μικρο-κομματικές κραυγές...

Ό,τι έμαθα για το νομικό κομμάτι της ιθαγένειας το καταθέτω. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματα του κι ας ακολουθήσει την καρδιά του, δίχως υστερίες και κομματικές κατευθύνσεις. Με μόνο γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και της πατρίδας μας..


1.Ορισμοί

Εθνικότητα
Ο δεσμός ενός ατόμου προς ορισμένο έθνος. Οι έννοιες του κράτους και του έθνους είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Είναι δυνατόν κάποιος να έχει διαφορετική ιθαγένεια και εθνικότητα (π.χ. εθνικές μειονότητες ή πολιτογραφημένοι μετανάστες).

Κοινή συνείδηση, που ανάγεται στο παρελθόν (ιστορία, παραδόσεις), στο παρόν (γλώσσα, θρησκεία) ή το μέλλον (ιδανικά).

Όσοι ανήκουν στο ίδιο έθνος ονομάζονται ομογενείς ή ομοεθνείς, ενώ οι άλλοι αλλογενείς ή αλλοεθνείς.


Ιθαγένεια
Είναι νομική ιδιότητα, πρόκειται δηλαδή για έναν νομικό δεσμό δημοσίου δικαίου που συνδέει το πρόσωπο με ορισμένο κράτος και σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό ανήκει στο λαό του συγκεκριμένου κράτους.

Από αυτήν απορρέουν τα πολιτικά και πολλά από τα ατομικά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις του προσώπου έναντι του κράτους, του οποίου την ιθαγένεια έχει.

Όσοι έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους ονομάζονται ημεδαποί του κράτους αυτού, ενώ όσοι έχουν διαφορετική ή καμία ιθαγένεια ονομάζονται αλλοδαποί.


Υπηκοότητα
Έννοια ταυτόσημη με την ιθαγένεια στα νομικά κείμενα.

Ο όρος υπήκοος υποδηλώνει το πρόσωπο που υπόκειται στην εξουσία του μονάρχη και παραπέμπει σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Με την επικράτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ο υπήκοος μετατράπηκε σε πολίτη.


Ιθαγένεια vs Υπηκοότητα
Η διαφοροποίηση των εννοιών σε νομικό και πρακτικό επίπεδο δεν έχει καμία σημασία. Στην Ελλάδα (εδώ και πολλά χρόνια) και διεθνώς.


Δίκαιο του αίματος – Αρχή της εθνικότητας
Το πρόσωπο αποκτά την ιθαγένεια των γονέων του αυτοδίκαια με τη γέννησή του.

Δίκαιο του εδάφους - Αρχή της χωρικής κυριαρχίας
Το άτομο που γεννιέται στο έδαφος ορισμένου κράτους αποκτά και την ιθαγένεια του κράτους αυτού. Αγγλοσαξωνικό μοντέλο.

Δίκαιο του αίματος vs Δίκαιο του εδάφους

To Γερμανικό μοντέλο σε αντίθεση με το Αγγλοσαξωνικό, είναι συγκερασμός των δύο. Δηλαδή, για τους ομοεθνείς- δίκαιο του αίματος και για τους αλλοεθνείς-δίκαιο του εδάφους με συγκεκριμένες όμως γονεακές προϋποθέσεις, με βάση την γερμανική νομοθεσία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι προϋποθέσεις μόνο αλλάζουν. (π.χ. άλλα κριτήρια πολιτιγράφησης, λιγότερα ή περισσότερα χρόνια μόνιμης παραμονής γονέων κλπ.)
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.


Πολιτογράφηση
Είναι η με ατομική κρατική πράξη απονομή της ιθαγένειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ατόμου. (ενήλικας)


Πηγές:
δίκαιο ιθαγένειας   Παπασιώπη-Πασιά Ζ.
oρισμοί   Reconstruction Community
Ιθαγένεια-Υπηκοότητα   wikipedia
Τι ισχύει διεθνώς   Το Βήμα


2. Ελληνικό Δίκαιο. Προσχέδιο νόμου του ΠΑΣΟΚ


Εξ' αρχής να ξαθαρίσουμε πως η νέα νομοθετική πρωτοβουλία («Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα», 22/12/09) έρχεται να αλλάξει τον νόμο "3284/2004 - ΦΕΚ 217/Α/10.11.2004, Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγενείας." της Ν.Δ.

Τα 3 βασικότερα σημεία των νομοσχεδίων είναι:


  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας
Ισχύει:
Σε Έλληνες, υιοθεσία, κατάταξη στις ένοπολες δυνάμεις, ανιθιγενείς

Τι αλλάζει:
Ιθαγένεια και σε τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη

Τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Τέκνο αλλοδαπών, μετά τα 18, που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα


  • Πολιτογράφηση

Ισχύει:
Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού.

Τι αλλάζει:
Να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, να αποδεικνύει την ένταξη του στην ελληνική κοινωνία καθώς και τη δυνατότητά του να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της χώρας.


  • Συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης


Πρώτη φορά προβλέπεται:

Δικαίωμα εκλέγειν
Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και (κυρίως):
α. Είναι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς» (ΕΔΤΟ) με πενταετή  διαμονή στη χώρα.
β. Είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας
γ. Είναι κάτοχοι «Δελτίων Μόνιμης Διαμο
νής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ. Κατέχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα

Δικαίωμα εκλέγεσθαι:
μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι.

Πηγές:
Ισχύον νόμος
Προσχέδιο νόμου του ΠΑΣΟΚ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Eθελοντισμος